עלון משקארד - דצמבר 2022

2022 הטבות לחודש דצמבר

מוכנים? 3/1/23 - ב מתחילים! חברי משקארד עונתהמתנותחוזרת!

www.meshekard.co.il פרטים נוספיםבאתר המועדון

רכישות או שנרכשו באמצעותו 5 החודשים האחרוניםשלפני מועד זה, נעשו בו לפחות 12 זכאות להטבה הינה למחזיקי כרטיס מועדון פעיל, שיהיה בתוקף במועד בחירת המתנה ובמהלך .www.meshekard.co.il ש"ח. פרטים מלאים לגבי תנאי הזכאות, ההטבה ואופן מימושה מפורטים בתקנון הייעודי באתר המועדון 500 מוצרים / שירותים בסכום כולל של לפחות

MK Dec. state. 15x18.5 11_22 2

2022 דצמבר

עונת המתנות עוד רגע מתחילים!

3/1/23 - החל מ

זו השנההרביעיתברציפותשל עונתהמתנות. אלתפספסו אתחלוקתהמתנותבאתר המועדון!

רכישות או שנרכשו באמצעותו 5 החודשים האחרוניםשלפני מועד זה, נעשו בו לפחות 12 זכאות להטבה הינה למחזיקי כרטיס מועדון פעיל, שיהיה בתוקף במועד בחירת המתנה ובמהלך .www.meshekard.co.il ש"ח. פרטים מלאים לגבי תנאי הזכאות, ההטבה ואופן מימושה מפורטים בתקנון הייעודי באתר המועדון 500 מוצרים / שירותים בסכום כולל של לפחות

*מזומן

שוברים כספיים

מגוון מתנות לבחירה

תרומה לקהילה

זיכוי כספי לרכישת ביטוח לרכב בביטוח חקלאי**

www.meshekard.co.il פרטים נוספיםבאתר המועדון

12 בחודש, ובמהלך ₪ 3.90 , ובמועד בחירת המתנה היה בתוקף ושילם דמי חבר במועדון העומדים על 26.1.2023 זכאות להטבה הינה למחזיקי כרטיס מועדון פעיל שהוזמן עד ליום . פרטים מלאים לגבי תנאי הזכאות, ההטבה ₪ 500 רכישות או שנרכשו באמצעותו מוצרים או שירותים בסכום כולל של לפחות 5 החודשים האחרונים שלפני מועד זה, נעשו בו לפחות ן.**הצטרפות לביטוח רכב מקיף או צד ג' בלבד, לתקופה של שנה. *מזומן - בזיכוי לכרטיס המועדו . www.meshekard.co.il ואופן מימושה יפורטו בתקנון הייעודי באתר המועדון

MK Dec. state. 15x18.5 11_22 2

2022 דצמבר

הטבה מחממת במיוחד במשקארד

פרטים נוספים בעמוד המוצר באתר המועדון למימוש ₪ 250 שובר בשווי הנחה 30% ושבילים Outsiders קולומביה ) ₪ 175 - (רק ב

30011501298 – קוד צרופה

www.meshekard.co.il לרכישה ופרטים נוספים

וניתנות לשינוי מעת לעת. בתשלום בכרטיס משקארד בלבד. המועדון 12/2022 ההטבות המפורסמות בעלון מעודכנות למועד הפרסום וקבוצת ישראכרט אינם אחראים בגין המוצרים ו/או השירותים אשר יסופקו על ידי בית העסק והאחריות המלאה בגינם חלה על בית העסק בלבד. ההטבות לעיל כפופות לתנאים השונים המפורטים בעמוד ההטבה הרלוונטי באתר ולתקנון המועדון. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

Made with FlippingBook Online newsletter creator