עלון משקארד החזר דמי חבר- פברואר 2024

2024 פברואר

* הטבת החזר דמי חבר 2023 לשנת

לתושבי ** תרומה הדרום וחיילי צה"ל ₪ 40 בסך

30011500298 2– קוד צרופה

לכרטיס *** מזומן האשראי בסךשל ₪ 46.80

זיכוי כספי בסך לרכישת ₪ 150 **** ביטוח רכב

שובר לקבוצת קסטרו-הודיס או DREAMCARD-GIFT CARD שובר ₪50 בשווי

ומשלמים באופן רגיל דמי חבר ובמועד בחירת ההטבה היה 31.12.2023 *זכאות להטבה הינה למחזיקי כרטיס מועדון שהנפקתו נתבקשה עד ליום ישולמו במלואם מידי חודש. פרטים מלאים לגבי תנאי הזכאות, ההטבות ואופן מימושן מפורטים בתקנון 2024 בתוקף. מובהר כי דמי החבר לשנת . סכום לאחר הפחתת המע"מ. ₪ 40 . ** תרומה לתושבי הדרום וחיילי צה"ל - תרומה של www.meshekard.co.il הייעודי באתר המועדון *** מזומן - בזיכוי לכרטיס המועדון. **** ביטוח חקלאי - הצטרפות לביטוח רכב מקיף או צד ג' בלבד, לתקופה של שנה. השוברים עד גמר המלאי.

2024 פברואר

משקארד מחזירה לכם את דמי החבר ואתם רק צריכים לבחור איך לקבלם 31/3/24 - 1/2/24 היכנסו לאתר המועדון בין התאריכים ובחרו את ההטבה שלכם

MK Feb. state. 15x18.5 1_24

www.meshekard.co.il לפרטים ותקנון הטבת החזר דמי חבר:

Made with FlippingBook - Share PDF online