עלון משקארד- ספטמבר

2023 ספטמבר

חודש החגים והמתנות ברשתות הכי חמות

הנחה 35% לשובר ברשת נעמן ₪ 100 במקום ₪ 65 - רק ב

הנחה 35% לשובר ברשת ורדינון ₪ 100 במקום ₪ 65 - רק ב

הנחה 30% לשובר ברשת ארקוסטיל ₪ 100 במקום ₪ 70 - רק ב

הנחה 35% לשובר בקבוצת גולף ₪ 100 במקום ₪ 65 - רק ב

www.meshekard.co.il : לפרטים ורכישה וניתנות לשינוי מעת לעת. המועדון וקבוצת ישראכרט אינם 09/2023 ההטבות המפורסמות בעלון מעודכנות למועד הפרסום אחראים בגין המוצרים ו/או השירותים אשר יסופקו על ידי בית העסק והאחריות המלאה בגינם חלה על בית העסק בלבד ההטבות לעיל כפופות לתנאים השונים המפורטים בעמוד ההטבה הרלוונטי באתר ולתקנון המועדון. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

2023 ספטמבר

כל האטרקציות הכי שוות באילת!

חדש!

כרטיס כניסה ל׳יו ספלאש׳ פארק המים אילת ₪ 79 - רק ב ₪ 115 במקום

כרטיס טיסה לאילת טיק-טק לכיוון אחד בארקיע ₪ 215 - רק ב

׳ פארק האתגרים 94 ב׳טופ אילת ₪ 25 - החל מ ₪ 40 במקום

הטבות במועדון הצלילה אקווה ספורט אילת ₪84- החל מ ₪ 136 במקום

MK Sep. state. 15x18.5 8_23

₪ 28 - רק ב ₪80 במקום באילת שייט בספינת הזכוכית החדשה

www.meshekard.co.il : לפרטים ורכישה

וניתנות לשינוי מעת לעת. המועדון וקבוצת ישראכרט אינם 09/2023 ההטבות המפורסמות בעלון מעודכנות למועד הפרסום אחראים בגין המוצרים ו/או השירותים אשר יסופקו על ידי בית העסק והאחריות המלאה בגינם חלה על בית העסק בלבד ההטבות לעיל כפופות לתנאים השונים המפורטים בעמוד ההטבה הרלוונטי באתר ולתקנון המועדון. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

2023 ספטמבר

הטבות פארם!

הנחה 25% לשובר באתר "סנו עד הבית" ₪ 100 במקום ₪ 75 - רק ב

הנחה 12% לשובר ברשת ״גוד פארם" ₪ 100 במקום ₪88 - רק ב

וניתנות לשינוי מעת לעת. המועדון וקבוצת ישראכרט אינם 09/2023 ההטבות המפורסמות בעלון מעודכנות למועד הפרסום אחראים בגין המוצרים ו/או השירותים אשר יסופקו על ידי בית העסק והאחריות המלאה בגינם חלה על בית העסק בלבד. ההטבות לעיל כפופות לתנאים השונים המפורטים בעמוד ההטבה הרלוונטי באתר ולתקנון המועדון. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח. www.meshekard.co.il : לפרטים ורכישה

2023 ספטמבר

טקסטיל ומגוון מתנות במשקארד!

חדש!

הנחה 25% שובר לרשת צומת ספרים ₪ 100 במקום ₪ 75 - רק ב

BBB שובר למימושברשת ₪ 75 - רק ב )₪ 100 (במקום הנחה 28%- כ שוב לרשת מגנוליה ₪ 200 במקום ₪ 145 - רק ב

30011500998 – קוד צרופה

הנחה 25% לשובר בקבוצת קסטרו-הודיס ₪ 100 במקום ₪ 75 - רק ב

הנחה לתווי קנייה הנחה 30% DREAMCARD - GIFT CARD ₪ 100 במקום ₪ 70 - רק ב

www.meshekard.co.il : לפרטים ורכישה

וניתנות לשינוי מעת לעת. המועדון וקבוצת ישראכרט אינם 09/2023 ההטבות המפורסמות בעלון מעודכנות למועד הפרסום אחראים בגין המוצרים ו/או השירותים אשר יסופקו על ידי בית העסק והאחריות המלאה בגינם חלה על בית העסק בלבד. ההטבות לעיל כפופות לתנאים השונים המפורטים בעמוד ההטבה הרלוונטי באתר ולתקנון המועדון. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

Made with FlippingBook flipbook maker