עלון רמי לוי - דצמבר 2022

2022 דצמבר

מבצעים בלעדיים

למשלמים בכרטיס אשראי רמי לוי

לקוחות כרטיס אשראי רמי לוי נהנים גם מעולם ההטבות של ישראכרט:

ו/או עד גמר המלאי. 25.12.2022 תקף למימוש עד למשלמים באמצעות כרטיס ישראכרט רמי לוי. בכפוף לתנאי ההטבה המפורטים באתר ואפליקציות ישראכרט. אין כפל הטבות ומבצעים. התמונה להמחשה בלבד. טל"ח

קוד צרופה: 30011501234

בכפוףלאישורהחברהותנאיה.המלווהישראכרטמימוןבע"מ.איעמידהבפירעוןההלוואהאוהאשראיעלולהלגרורחיובבריבית פיגוריםוהליכיהוצאהלפועל.איןבהודעהזוכדילחייבאתישראכרטבהעמדתהאשראיבאופןמלאאוחלקיולישראכרטיהיה .שיעורריבית 1%+ אתשיקולהדעתהמוחלטבאםלהיענותלבקשהאולדחותה.ההלוואהתינתןבריביתהחלמפרייםפריים תשלומים. 18-84- הפרייםמפורטבדףההלוואה.דחייתהחזרההלוואהבכפוףלתשלוםריביתגישור.תקופתההלוואההיאמ

.

.

.

.

.

הטבות חגיגיות במיוחד באתר ההטבות רמי לוי המועדון למשלמים בכרטיס אשראי רמי לוי

באתר ההטבות

26 ₪ כרטיס לסרט ₪ 44 / ₪ 42.5 החל מ-

100 ₪ שובר לבילוי וקניות ברשתות וחנויות בשווי 65 ₪ בעלות של

שתי פיצות משפחתיות + וופל בלגי 95 ₪

90

165

כולל משלוח *

מספר | hamoadon.rami-levy.co.il : פרטים מלאים אודות ההטבות ואופן מימושן באתר הטבות המועדון בכתובת המימושיםמכלמבצעמוגבל בהתאםלרשוםבאתראו עדהמועדהמצוין באתר ההטבות, או עד גמר המלאי- המוקדם הרשת וחברתהמועדון רשאיותלהגביל אתהמבצע לפי שיקול דעתן | זכאותללקוחמשתנה בהתאם למוצר | מבניהם אין לישראכרט ו/או לרמי לוי ו/או חברתהמועדון כלאחריותלאמור | תוכן הפרסומיםהואבאחריותבתי העסקבלבד | ט.ל.ח. | איןכפלמבצעיםוהנחות | התמונותלהמחשהבלבד | בפרסומיםאלה,לטיבהמוצריםוהשירותיםו/אולאספקתם

בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי רמי לוי

31.12.2022 המבצעים בתוקף עד

משקה סויה מועשר בסידן ובויטמינים ליטר 1 | רמי לוי (מקבץ) 7290112195449 4 10 ₪

ספגטי גרם 500 | רמי לוי (מקבץ) 7290018566411 9 ₪ 3

נוזל מבושם לניקוי רצפות ליטר 4 | רמי לוי (מקבץ) 7290015899420 ׳ ליח 9 ₪ 90

משחת שיניים לילדים 2-6 לגילאי מ״ל 75 | אלמקס (מקבץ) 7290000803067 9 ₪ ׳ ליח 90 זיתים ירוקים נטולי גלעין גרם 110 | פרי ניר 7290016087543 12 ₪ 3 A2 7-9 מלפפון במלח גרם 320 | פריניר (מקבץ) 7290013284136 12 3 90 ₪

נקטר חמוציות ליטר 2 | פריניב *כולל פקדון 7290016682397 10 ₪ ׳ ליח 90

מרכך כביסה מרוכז במגוון ריחות מ״ל 650 | סופלין (מקבץ) 8718951334090 6 ₪ ׳ ליח 90 מגוון קטניות גרם 200 | יכין (מקבץ) 7290017105062 9 3 90 ₪ מיקס זית ירוק וזית קלמטה גרם 215 | זיתא (מקבץ) 7290011947743 20 ₪ 2

מגוון מי פה טוטאל מ״ל 500 | קולגייט (מקבץ) 7290107971744 ׳ ליח 9 ₪ 90

17 90 ₪

תה ארל גריי שקיקים 50 גרם 75 | ויסוצקי 7290000345307

חטיף פופקורן בציפוי קרמל | וורטרס אורגינל גרם 140 4014400925319 10 ₪ ׳ ליח

9 ₪ ׳ ליח

6

90

₪ ׳ ליח

מוצרלה בייבי גרם 150 | משק יעקבס 7290001258774

אורז פרסי ק״ג 1 | ויליפוד 7290108509700

היידרו סילק נשים יחידות 4 | שיק 6937266703472 1+1 מתנה

סכיני גילוח גברים אקזקטה יחידות 5 | שיק (מקבץ) 4891228430030 7 ₪ ׳ ליח 90

למימושהמבצעיםחובהלהעביר | למשלמיםבכרטיסאשראי רמי לוי בלבד | או עד גמרהמלאי, המוקדםמבניהם 31.12.2022 המבצעיםבתוקףעד | שוברי הנחה ו/או קופוניםאינםתקפיםבאתר רמי לוי באינטרנט | " המבצעיםבתוקףבאתר "רמי לוי באינטרנט | אתהכרטיסבתחילתהקנייהבקופה לאתקףבסניפי רמי לוי בשכונה{למעטסניףרמותבמוצרים | מימושיםללקוח 2- המבצעיםמוגבליםל | בכפוףלמגוון בכולסניףהמשתנהמעתלעת תיתכן שונות במחירי | אין מכירה סיטונאית | הרשת רשאית להגביל/להפסיק/לשנות את המבצע לפי שיקול דעתה ולפי תקנון הרשת | } הרלוונטיים חל איסור על מכירת | ט.ל.ח | התמונות להמחשה בלבד | פרטים לגבי המוצרים המשתתפים במבצע בסניפים | המוצרים לפני הנחה בסניפי הרשת שנה. אזהרה: צריכהמופרזתשל אלכוהולמסכנתחיים ומזיקה לבריאות 18 ולמי שטרםמלאו לו 23:00 משקאותאלכוהוליים/משכריםלאחר השעה כרטיס אשראי רמי לוי פשוט לחסוך!

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online