עלון רמי לוי מהדרין - דצמבר 2022

2022 דצמבר

מבצעים בלעדיים

למשלמים בכרטיס אשראי רמי לוי

לקוחות כרטיס אשראי רמי לוי נהנים גם מעולם ההטבות של ישראכרט:

הנחה 3% במעמד החיוב ובכל קנייה מירי לרנר פאות מגוון פאות איכותיות מבית מירי לרנר 03-5700640 , 17 בני ברק, רש״י 02-5802727 , 6 בית שמש, שד׳ נהר הירדן

* למשלמים בכרטיס ישראכרט המשוייך לתכנית “מגיע לך יותר!!” בלבד, ההנחה ניתנת במעמד החיוב. ההנחה https:// עלולה להשתנות ו/או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. *עדכון שוטף של בתי העסק וגובה ההנחה ב: * ישראכרט אינה אחראית לטיב המוצרים ו/או השירותים הכלולים בפרסום, וכלל www1.isracard.co.il/yoter זה לאספקתם * טל”ח

קוד צרופה: 30011501234

בכפוףלאישורהחברהותנאיה.המלווהישראכרטמימוןבע"מ.איעמידהבפירעוןההלוואהאוהאשראיעלולהלגרורחיובבריבית פיגוריםוהליכיהוצאהלפועל.איןבהודעהזוכדילחייבאתישראכרטבהעמדתהאשראיבאופןמלאאוחלקיולישראכרטיהיה .שיעורריבית 1%+ אתשיקולהדעתהמוחלטבאםלהיענותלבקשהאולדחותה.ההלוואהתינתןבריביתהחלמפרייםפריים תשלומים. 18-84- הפרייםמפורטבדףההלוואה.דחייתהחזרההלוואהבכפוףלתשלוםריביתגישור.תקופתההלוואההיאמ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

במיוחד למשלמים בכרטיס אשראי רמי לוי של ישראכרט ״ מגיע לך יותר ״ המשויכים לתכנית

סידור גדול מעור אמיתי “בית תפילה” )₪ 260 (במקום ב- ₪ 200 ב-

ייצור אישי ומכירה של: סידורים, חומשים, מחזורים ועוד מילר ספרים ויודאיקה - 105 בני ברק, רבי עקיבא | 21 ירושלים, מאה שערים | millerbooks.co.il | 02-6783806 | הנחה במעמד החיוב ובכל רכישה 3% ובנוסף,

* מוצר אחד למימוש לקופון *למשלמים בכרטיס ישראכרט המשוייך לתכנית “מגיע לך יותר!!” בלבד *בהצגת קופון זה בחנות ) או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם *אין כפל מבצעים 31.01.2023( *בתוקף עד ט’ בשבט ה׳תשפ״ג 600 בצירוף קוד הקופון: *ישראכרטאינהאחראיתלטיבהמוצרים ו/או השירותיםהכלוליםבפרסום, וככלל זהלאספקתם*התמונהלהמחשהבלבד *טל”ח

NSF לוטוס היברידי - היחידי בארץ בעל תקן בריאות הורדת אבנית וחיידקים 99% )₪ 1,990 - (במקום ב ₪ 1,790 ב- 1-700-70-6116 | קבוץ יסעור ד.נ משגב טיפה טק בע”מ - www.tipatech.co.il הנחה במעמד החיוב ובכל רכישה 5% ובנוסף,

שנות אחריות ומשלוח *לא כולל דמי התקנה, ניתן להתקין עצמאית בעזרת הנחיות מצורפות או 5 * המחיר כולל ע”י טכנאי עצמאי *למשלמים בכרטיס ישראכרט המשוייך לתכנית “מגיע לך יותר!!” בלבד, בהצגת קופון זה *בתוקף ) או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם *אין כפל מבצעים *ישראכרט אינה 31.01.2023( ג ״ תשפ ׳ עד ט’ בשבט ה אחראית לטיב המוצרים ו/או השירותים הכלולים בפרסום, וככלל זה לאספקתם *התמונה להמחשה בלבד *טל”ח.

בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי רמי לוי

31.12.2022 המבצעים בתוקף עד

משקה סויה מועשר בסידן ובויטמינים ליטר 1 | רמי לוי (מקבץ) 7290112195449 4 10 ₪

ספגטי גרם 500 | רמי לוי (מקבץ) 7290018566411 9 ₪ 3

נוזל מבושם לניקוי רצפות ליטר 4 | רמי לוי (מקבץ) 7290015899420 ׳ ליח 9 ₪ 90

משחת שיניים לילדים 2-6 לגילאי מ״ל 75 | אלמקס (מקבץ) 7290000803067 9 ₪ ׳ ליח 90 זיתים ירוקים נטולי גלעין גרם 110 | פרי ניר 7290016087543 12 ₪ 3 A2 7-9 מלפפון במלח גרם 320 | פריניר (מקבץ) 7290013284136 12 3 90 ₪

נקטר חמוציות ליטר 2 | פריניב *כולל פקדון 7290016682397 10 ₪ ׳ ליח 90

מרכך כביסה מרוכז במגוון ריחות מ״ל 650 | סופלין (מקבץ) 8718951334090 6 ₪ ׳ ליח 90 מגוון קטניות גרם 200 | יכין (מקבץ) 7290017105062 9 3 90 ₪ מיקס זית ירוק וזית קלמטה גרם 215 | זיתא (מקבץ) 7290011947743 20 ₪ 2

מגוון מי פה טוטאל מ״ל 500 | קולגייט (מקבץ) 7290107971744 ׳ ליח 9 ₪ 90

17 90 ₪

תה ארל גריי שקיקים 50 גרם 75 | ויסוצקי 7290000345307

חטיף פופקורן בציפוי קרמל | וורטרס אורגינל גרם 140 4014400925319 10 ₪ ׳ ליח

9 ₪ ׳ ליח

6

90

₪ ׳ ליח

מוצרלה בייבי גרם 150 | משק יעקבס 7290001258774

אורז פרסי ק״ג 1 | ויליפוד 7290108509700

היידרו סילק נשים יחידות 4 | שיק 6937266703472 1+1 מתנה

סכיני גילוח גברים אקזקטה יחידות 5 | שיק (מקבץ) 4891228430030 7 ₪ ׳ ליח 90

למימושהמבצעיםחובהלהעביר | למשלמיםבכרטיסאשראי רמי לוי בלבד | או עד גמרהמלאי, המוקדםמבניהם 31.12.2022 המבצעיםבתוקףעד | שוברי הנחה ו/או קופוניםאינםתקפיםבאתר רמי לוי באינטרנט | " המבצעיםבתוקףבאתר "רמי לוי באינטרנט | אתהכרטיסבתחילתהקנייהבקופה לאתקףבסניפי רמי לוי בשכונה{למעטסניףרמותבמוצרים | מימושיםללקוח 2- המבצעיםמוגבליםל | בכפוףלמגוון בכולסניףהמשתנהמעתלעת תיתכן שונות במחירי | אין מכירה סיטונאית | הרשת רשאית להגביל/להפסיק/לשנות את המבצע לפי שיקול דעתה ולפי תקנון הרשת | } הרלוונטיים חל איסור על מכירת | ט.ל.ח | התמונות להמחשה בלבד | פרטים לגבי המוצרים המשתתפים במבצע בסניפים | המוצרים לפני הנחה בסניפי הרשת שנה. אזהרה: צריכהמופרזתשל אלכוהולמסכנתחיים ומזיקה לבריאות 18 ולמי שטרםמלאו לו 23:00 משקאותאלכוהוליים/משכריםלאחר השעה כרטיס אשראי רמי לוי פשוט לחסוך!

Made with FlippingBook Online newsletter creator