עלון רמי לוי - מרץ 2023

2023 מרץ

למשלמים בכרטיס אשראי רמי לוי עולם שלם של הטבות. מבצעים בלעדיים במיוחד בשבילך.

לקוחות כרטיס אשראי רמי לוי נהנים גם מעולם ההטבות של ישראכרט:

עדי ברק עיצוב גרפי שי הנסב צילום

עפ"י סיפור מאת מירית שם-אור

מאת דן אלמגור וסטיבן דקסטר אמיר פיי גוטמן ז"ל יוצר שותף:

מחזמר המבוסס על שיריו של

ניהול מוסיקלי ועיבודים טל בלכרוביץ

בבימויו של צדי צרפתי

כוריאוגרפיה מיכל שי

03.06.2023 למשלמים באמצעות כרטיס ישראכרט רמי לוי. תקף למימוש עד ו/או עד גמר המלאי. בכפוף לתנאי ההטבה המפורטים באתר ואפליקציית ישראכרט. אין כפל הטבות ומבצעים. התמונה להמחשה בלבד. טל"ח הנחה לכרטיס ₪50 לאנריקו מסיאס

30011500333 : קוד צרופה

בכפוף לאישור החברה ותנאיה. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפרעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין בהודעה זו כדי לחייב את ישראכרט בהעמדת האשראי באופן מלא או חלקי ולישראכרט יהיה שיקול הדעת המוחלט באם להיענות לבקשה או לדחותה. שיעור ריבית הפריים מפורט תשלומים. 18-84- בדף ההלוואה. דחיית החזר ההלוואה בכפוף לתשלום ריבית גישור. תקופת ההלוואה היא מ

.

.

.

.

.

.

הטבות חגיגיות במיוחד באתר ההטבות רמי לוי המועדון למשלמים בכרטיס אשראי רמי לוי

באתר ההטבות

ישראל ים – שייט ספינת זכוכית

28 ₪

80

טייפון הרחפת אילת – שייט

29 ₪ 60 החל מ-

90

פסח של חיות ודרקונים

47 ₪ 85

קיפצובה

החל מ-

29 ₪ 60

90

מדעטק חיפה

45 ₪

95

מספר המימושים מכל מבצע מוגבל | hamoadon.rami-levy.co.il : פרטים מלאים אודות ההטבות ואופן מימושן באתר הטבות המועדון בכתובת הרשת | זכאות ללקוח משתנה בהתאם למוצר | בהתאם לרשום באתר או עד המועד המצוין באתר ההטבות, או עד גמר המלאי - המוקדם מבניהם אין לישראכרטו/או לרמי לוי ו/אוחברת | תוכןהפרסומיםהואבאחריותבתיהעסקבלבד | וחברתהמועדון רשאיותלהגבילאתהמבצעלפישיקולדעתן ט.ל.ח. | אין כפלמבצעים והנחות | התמונותלהמחשהבלבד | המועדון כל אחריותלאמור בפרסומיםאלה, לטיבהמוצרים והשירותים ו/או לאספקתם

בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי רמי לוי

31.03.2023 המבצעים בתוקף עד

90 29 ₪ ׳ ליח

90*75 ידית + שקיות אשפה ׳ יח 25 | רמי לוי 7290108271485 90 9 ₪ ׳ ליח

תבנית אלומיניום יחידות 20 | רמי לוי 7290116058979

2 15 ₪

מטהר אוויר ל ״ מ 250 | רמי לוי *מתאים לכל 7290015899475/751/482/499 המכשירים

חומוס להכנה מהירה גרם 400 | יכין 7290018989081 2 10 ₪

׳ ליח ארל גריי שקיקים 50 | ויסוצקי 7290000345307 18 90 ₪ ׳ ליח מארז מגבונים לחים חבילות 9 | בייביסיטר 7290111091995 19 90 ׳ ליח ₪ ₪

גאודה ואקום גרם 200 | יעקבס 7290001258576 18 50 ₪ ׳ ליח מארז תפוחונים גרם 88 | ויליפוד 7290108503043 9 ₪ ׳ ליח 90

7 90 ₪ וינו + יין סדרת אקסלנס מ״ל 750 | יקבי כרמל (מקבץ) 7290017812878 4 5 ₪ אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות

נר ריחני במגוון ריחות גרם 205 | איירוויק (מקבץ) 7290112003522 2 28 ₪

19 90 ₪ ׳ ליח

אורז פרסי ק״ג 1 | דוואט 7290108509700 7 ₪ ׳ ליח 90

תן בו ללא גלוטן/ כשל״פ גרם 300 | ויליפוד 7290117262498

למימושהמבצעיםחובה להעביר | למשלמים בכרטיס אשראי רמי לוי בלבד | או עד גמר המלאי, המוקדםמבניהם 31.3.2023 המבצעים בתוקף עד | שוברי הנחה ו/או קופוניםאינםתקפיםבאתר רמי לוי באינטרנט | " המבצעיםבתוקףבאתר "רמי לוי באינטרנט | אתהכרטיסבתחילתהקנייהבקופה לאתקףבסניפי רמי לוי בשכונה{למעטסניףרמותבמוצרים | מימושיםללקוח 2- המבצעיםמוגבליםל | בכפוףלמגוון בכולסניףהמשתנהמעתלעת תיתכן שונות במחירי | אין מכירה סיטונאית | הרשת רשאית להגביל/להפסיק/לשנות את המבצע לפי שיקול דעתה ולפי תקנון הרשת | } הרלוונטיים חל איסור על מכירת | ט.ל.ח | התמונות להמחשה בלבד | פרטים לגבי המוצרים המשתתפים במבצע בסניפים | המוצרים לפני הנחה בסניפי הרשת שנה. אזהרה: צריכהמופרזתשלאלכוהולמסכנתחיים ומזיקהלבריאות 18 ולמי שטרםמלאו לו 23:00 משקאותאלכוהוליים/משכריםלאחרהשעה כרטיס אשראי רמי לוי פשוט לחסוך!

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker