עלון רמי לוי - אוגוסט 2022

עלון רמי לוי - אוגוסט 2022

2022 אוגוסט

עולם שלם של הטבות. מבצעים בלעדיים במיוחד בשבילך. למשלמים בכרטיס אשראי רמי לוי

לקוחות כרטיס אשראי רמי לוי נהנים גם מעולם ההטבות של ישראכרט:

הטבת פרימיום

הטבת פרימיום

*פרטים נוספים באתר ואפליקציית ישראכרט. *פרטים נוספים באתר ואפליקציית ישראכרט. 1+1 כר י DRAGON LAND לפארק 1+1 כרטיס DRAGON LAND לפארק

30011500833 : קוד צרופה

15 , 000 30 , 000 60 , 000 120 , 000 ₪ ₪ ₪ ₪

בכפוףלאישורהחברהותנאיה.המלווהישראכרטבע"מ.איעמידהבפרעוןההלוואהאוהאשראיעלולהלגרורחיובבריבית פיגוריםוהליכיהוצאהלפועל.אין בהודעהזו כדי לחייבאתישראכרטבהעמדתהאשראי באופןמלאאוחלקי ולישראכרט .שיעורריבית 1%+ יהיהאתשיקולהדעתהמוחלטבאםלהענותלבקשהאולדחותה.ההלוואהתינתןבריביתהחלמפריים תשלומים. 18-84- הפרייםמפורטבדףההלוואה.דחייתהחזרההלוואהבכפוףלתשלוםריביתגישור.תקופתההלוואההיאמ

₪20 לקוחות כרטיס אשראי רמי לוי שבחרו לממש שובר הנחה של בסניפי רמי לוי, יכולים להנות מההטבה פעם נוספת. ₪150 בקניה מעל . ניתן 076-8888686 : יש לפנות למוקד שירות הלקוחות - רמי לוי בטלפון בלבד, בכפוף לתנאי המימוש. 30.9.2022 - לממש הטבה זו עד לתאריך

ימים 14- חבילות חו"ל ל במחירים מטורפים!

מימוש בסניפי רמי לוי תקשורת

₪ 179 רק ₪ 219 רק

לקוחות כרטיס אשראי רמי לוי נהנים מדמי חיבור -

ללא עלות!*

ש"ח במעמד החיוב 49 ההטבה בדמי החיבור הינה זיכוי בסך | ההנחה הינה במעמד החיוב מימוש | 31.8.2022 המבצע הינו בתוקף עד | ומותנת בתשלום בכרטיס אשראי רמי לוי בלבד כפוף לתנאי השירות והסכם ההתקשרות יש לעיין | ההטבה הינה בסניפי רמי לוי תקשורת החבילות תקפות לזמן מוגבל | ברשימת המדינות הנתמכות באתר טרם רכישת החבילה החבילה כוללת במסגרת הסלים שיחות | בסיום חבילת הגלישה תתבצע עצירת גלישה | בסיום סל דקות / הודעות יתווסף חיוב עבור כל דקת שיחה ו/או | והודעות לארץ בלבד ט.ל.ח | החבילה לא כוללתשיחות מקומיות ו/או בין לאומיות | הודעה בהתאם לתנאי השירות

הטבות חגיגיות במיוחד באתר ההטבות רמי לוי המועדון למשלמים בכרטיס אשראי רמי לוי

באתר ההטבות

כרטיס כניסה לספארי

מגוון אטרקציות מטורפות בלבד החל מ-

באתר ההטבות

טייפון הרחפת אילת דקות 15 שייט

קייקי הגושרים

קיפצובה

hamoadon.rami- : פרטים מלאים אודות ההטבות ואופן מימושן באתר הטבות המועדון בכתובת מספר המימושים מכל מבצע מוגבל בהתאם לרשום באתר או עד המועד המצוין באתר | levy.co.il הרשת וחברת | זכאות ללקוח משתנה בהתאם למוצר | ההטבות, או עד גמר המלאי- המוקדם מבניהם תוכן הפרסומים הוא באחריות בתי העסק | המועדון רשאיות להגביל את המבצע לפי שיקול דעתן אין לישראכרט ו/או לרמי לוי ו/או חברת המועדון כל אחריות לאמור בפרסומים אלה, לטיב | בלבד ט.ל.ח. | אין כפל מבצעים והנחות | התמונות להמחשה בלבד | המוצרים והשירותים ו/או לאספקתם

בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי רמי לוי

31.7.2022 המבצעים בתוקף עד

2

6 90 ₪

פתי בר וניל גרם 300 | רמי לוי 7290017406848 8 ₪

גרנולה גרם 400 | רמי לוי (מקבץ) 15681780

2 90

מרכך מרוכז ליטר 1 | רמי לוי (מקבץ) 7290015899307 14 ₪

6 90 ₪

8% יוגורט יווני גרם 850 | גבינות משק יעקבס 7290014890589 15 90 ₪ הפסקת אוכל עם קורנפלקס ומשקה חלב וניל גרם 320 | תנובה (מקבץ) 7290004136598 15 ₪

4

שוופס סודה ליטר 1 | שוופס *כולל פיקדון 7290017888729 10 ₪

מחלב בקר 5% לאבנה גרם 250 | גבינות משק יעקבס 7290001258552

3

28 90 ₪

6 90 ₪

LUMA קרלסברג מארז שישייה | קרלסברג *כולל פיקדון 7290110110369

סבון נוזלי משאבה ליטר 1 | פנינה רוזנבלום (מקבץ) 7290014204690

3 90

2

19 90 ₪

PROTEIN חטיף גרם 160 | נייטשר וואלי (מקבץ) 8410076610379 28 ₪ ג'ל מסיר כתמים לכביסה צבעונית מ״ל 940 | וניש (מקבץ) 7290112004031 32 ₪

סרדינים ברוטב עגבניות גרם 120 | ויליפוד (מקבץ) 7290003864485 11 ₪

תה ירוק במגוון טעמים יח׳ 25 , גרם 37.5 | תה ויסוצקי (מקבץ) 7290018440407

2

3 90 ₪

9 90 ₪

דגנים במילוי קרם נוגט גרם 480 | מאנדיי 7290018045893

פירורי לחם מוזהבים גרם 320 | מאסטר שף (מקבץ) 7290013358356

למימושהמבצעיםחובהלהעביר | למשלמיםבכרטיסאשראי רמי לוי בלבד | או עד גמרהמלאי, המוקדםמבניהם 31.8.2022 המבצעיםבתוקףעד שוברי הנחה ו/או קופוניםאינםתקפיםבאתר רמי לוי באינטרנט | " המבצעיםבתוקףבאתר "רמי לוי באינטרנט | אתהכרטיסבתחילתהקנייהבקופה לאתקףבסניפירמילויבשכונה{למעטסניףרמותבמוצרים | מימושיםללקוח 2- המבצעיםמוגבליםל | בכפוףלמגווןבכולסניףהמשתנהמעתלעת | תיתכן שונות במחירי | אין מכירה סיטונאית | הרשת רשאית להגביל/להפסיק/לשנות את המבצע לפי שיקול דעתן ולפי תקנון הרשת | } הרלוונטיים חל איסור על מכירת | ט.ל.ח | התמונות להמחשה בלבד | פרטים לגבי המוצריםהמשתתפים במבצע בסניפים | המוצרים לפני הנחה בסניפי הרשת שנה.אזהרה: צריכהמופרזתשלאלכוהולמסכנתחייםומזיקהלבריאות 18 ולמישטרםמלאו לו 23:00 משקאותאלכוהוליים/משכריםלאחרהשעה כרטיס אשראי רמי לוי פשוט לחסוך!

Made with FlippingBook Online newsletter creator